På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende

Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus inviterer til seminar under Arendalsuka, 13. august 2019

​NOU På liv og død skal behandles i Stortinget til hausten. På seminaret vert NOUen presentert - og sett på dilemma, moglegheiter og løysingar.

Invitasjon - På liv og død