På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende

Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus inviterer til seminar under Arendalsuka, 13. august 2019

​NOU På liv og død skal behandles i Stortinget til hausten. På seminaret vert NOUen presentert - og sett på dilemma, moglegheiter og løysingar.

Meir info om seminaret på nettsida til Arendalsuka

samt i plakaten under:

Invitasjon - På liv og død

Seminaret streames: https://videoforweb.no/ous/

Seminaret tar utgangspunkt i NOU 2017:16  På liv og død- Palliasjon til alvorlig syke og døende og konsentrerer seg om kreftpasienten.  Tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen leder seminaret. I høst vil Regjeringen utarbeide en melding til Stortinget basert på NOUen.

https://arendalsuka.no/event/user-view/12807

Vi lever i en "kurerende kultur".  Ofte kan helsevesenet ikke innfri pasientens forventninger om å bli kurert. Tidlig integrasjon av palliasjon er viktig, men bør ikke ekskludere oppmerksomhet rundt døden og den døende pasienten. Dette er krevende fordi det er mye lettere å snakke om å kurere enn om at man dør av en sykdom.

Program:

08:00 Kaffe, te og isvann
08:10 Innledere
•             Stein Kaasa innleder om palliasjon generelt og presenterer behovet for forskning.
•             Peder Broen snakker om palliasjon i kommunehelsetjenesten, fastlegenes rolle, kommunalt palliative team og eksempler fra Øya helsehus.
•             Ørnulf Paulsen snakker om den døende pasienten, med kort forventet levetid. Hvordan får vi det til i dag og hvordan kan vi bli bedre?
•             Endre Røynstrand om palliasjon sett fra lokalsykehuset. Om kompetansebehov og samarbeidet med kommunen.

09:00 Paneldebatt
•             Peder Broen, overlege Øya helsehus, Trondheim kommune og medlem i NOU-utvalget
•             Ørnulf Paulsen, overlege, Sykehuset Telemark
•             Endre Røynstrand, overlege Sykehuset Sørlandet
•             Natasja Pedersen, daglig leder Foreningen for barnepalliasjon og medlem av NOU-utvalget
•             Astrid Rønsen, førstelektor, Lørenskog og medlem av NOU-utvalget
•             Stein Kaasa, professor, UIO. Avd leder Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus og leder av utvalget som utarbeidet NOUen.

Helsepersonell på alle nivåer må i større grad erkjenne at pasientsentrert fokus er like viktig som det sykdomssentrerte fokus. Vi må bli langt bedre på pasientsentrert behandling gjennom alle pasientforløpene.

En av hovedutfordringene i helsetjenesten i dag, er at mange pasienter opplever en helsetjeneste som er fragmentert, med mangelfull samhandling innad i og mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Seminaret fokuserer på kreftpasienten og tar utgangspunkt i utredningen som foreslår faglig omstilling, nye arbeidsformer og tiltak for å øke kvalitet, heve kompetanse, og styrke samhandling og tverrfaglig samarbeid innenfor palliasjonsfeltet.