HELSENORGE

Oppdatert om mangel på viktige legemiddel

Det er meldt om mangel på blant anna Lyrica mikstur, Stesolid, Naproxen-E og Targiniq. I tillegg til dette er det snart tomt for Dolcontin depotgranulat, produksjonen er avslutta. 

Produksjonen av Dolcontin depotgranulat til mikstur er avslutta og no nærmar det seg tomt hos dei norske grossistane som leverer til apoteka. Eit alternativ som er til vurdering, er å importere Sevre-long depotkapsel 30 mg frå Sveits. Det er angitt at desse kapslane kan opnast og innhaldet kan blanast med mat eller drikke. Det er ikkje angitt om det kan gå i sonde, men produsenten oppgir at korna er 0,25-1,8 mm i diameter. Men enno er det usikkert om desse blir lagerførte av grossistar og apotek i Noreg. 

Akutelle legemiddelmanglar: 
Lyrica (pregabalin) 10 mg/ml mikstur: 
Det har vore mangel på miksturen ei stund, det er forventa ny levering i slutten av februar, dei fleste apotek er tomme. Lyrica kapslar kan opnast og innhaldet kan blandast med vatn (1). Så dersom dosen i ein kapsel passar, er dette kanskje eit godt nok alternativ. 
Naproxen-E 375 mg tablettar: 
Det er mangel på denne styrken i 100 pakning, men det finst 20 pakningar tilgjengeleg. Eit alternativ er også Napren-E 375 mg eller annan styrke av Naproxen-E. Mangelen er forventa å vare til mars. 
Stesolid (diazepam) stikkpiller, rektalvæske og injeksjon: 
Det er ikkje mogeleg å få tak i Stesolid stikkpiller eller Stesolid prefill rektalvæske (prefill er ei gradert rektalsprøyte der det er mulig å gi deldoser). Stesolid rektalvæske (tube) i dosene 5 mg/2,5 ml og 10 mg/2,5 ml er framleis tilgjengelege. Det er vanskeleg å ta ut deldose frå desse tubene. 
Legemiddelverket har gitt tillatelse til salg av danske pakninger av Stesolid prefill, sjå her: Mangel på Stesolid Prefill - Legemiddelverket (2). Mangelen er forventa å vare til uti mars.  
Det er tatt inn alternativ for Stesolid injeksjon (emulsjon). Den alternative diazepam-injeksjonen er ei oppløysing. Den vil derfor sjå annleis ut, med utanlandsk merking (10 mg/2 ml og truleg engelsk) og eventuell utblanding kan vere ulik mellom preparata. Les meir om dette hos Legemiddelverket: Mangel på Stesolid injeksjonsvæske - Legemiddelverket (3). Ny forventa levering av «norsk» Stesolid injeksjonsvæske er midt i juni. 
Targiniq(oksykodon/nalokson) 5 mg/2,5 mg, 10 mg/5 mg og 40mg/20mg:
Legemiddelverket har varsla mangel fram til midten av juni, men skriv samstundes at det finst tilgjengelege alternativ. Mangelen skuldast i følgjen produsenten, Mundipharma, auka etterspurnad.
Oramorph (morfin) 20 mg/ml dropar
Legemiddelverket melder om mangel på Oramorph dropar, ny forventa levering er i slutten av april. Det er gitt tillatelse til sal av danske pakningar utan å søke om godkjenningsfritak og om refusjon, dersom det er aktuelt. Informasjon om dette finn du her: Mangel på Oramorph dråper - Statens legemiddelverk. (4) 

Legemiddelverket si oppdaterte liste over pågåande manglar finn du her: https://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/legemiddelmangel-og-avregistreringer-rad-til-apotek-og-helsepersonell-inneverende-ar 
Desse legemiddelmanglane skal vere oppdaterte i Felleskatalogen (www.felleskatalogen.no) og dei i ulike forskrivingssystema, slik at legar blir varsla og kan velje andre alternativ allereie på dette tidspunktet. 


Referansar: 
1) Felleskatalogtekst om Lyrica Upjhn EESV, Pfizer, sist oppdatert 8.01.21. Tilgjengeleg frå: https://www.felleskatalogen.no/medisin/lyrica-upjohn-eesv-pfizer-561166 (lese 8.2.21)
2) Statens legemiddelverk: Mangel på Stesolid prefill, sist oppdatert 04.02.21. Tilgjengeleg frå: https://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-stesolid-prefill (lese 8.2.21)
3) Statens legemiddelverk: Mangel på Stesolid injeksjonsvæske, sist oppdatert 27.01.21. Tilgjengeleg frå: https://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-stesolid-injeksjonsveske (lese 8.2.21)
 4)    Statens legemiddelverk: Mangel på Oramorph dråper, sist oppdatert 26.01.21. Tilgjengeleg frå https://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/nyheter-om-legemiddelmangel-og-avregistreringer/mangel-pa-oramorph-draper (lese 10.2.21)