HELSENORGE

Obs! Dosering for «nye opiumsdropar»


Vanleg dosering av det nye opiumspreparatet Dropizol er 5-10 dropar 2-3 gonger dagleg.

​Dropizol er eit nytt, registrert legemiddel med opiumsdropar. Dette erstattar Opiumsdråper/tinktur SA. Lenke til preparatomtale til Dropizol finn du her.
Dropizol inneheld like mykje opium (målt i morfin: 10 mg) per ml som dei gamle opiumsdropane. MEN dropetellarane er ulike for dei ulike preparata og gir ulik dropestorleik, derfor er doseringa endra.

Dropizol har denne godkjenninga, med dosering:
Dropizol er indisert ved alvorlig diaré, slik som diaré forårsaket av cytostatika, strålebehandling eller nevroendokrine svulster, når bruk av annen antidiarroikabehandling ikke har gitt tilstrekkelig effekt.
Dosering Voksne: 5-10 dråper 2-3 ganger daglig. Enkeltdoser skal ikke overskride 1 ml, og total døgndose skal ikke overskride 6 ml. Doseringen skal tilpasses individuelt basert på pasientens allmenntilstand, alder, vekt og anamnese

Bruk av opiumsdropar er omtalt i Norsk Legemiddelhåndbok, sjå her.