HELSENORGE

Ny nasjonal kreftstrategi

Nasjonal kreftstrategi 2018-2022 Leve med kreft er ei vidareføring og ei oppdatering av Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft.

​Kreftstrategien legg særleg vekt på kreftoverlevere og har fokus på at den gode kvaliteten i norsk kreftomsorg skal bli enda betre.

Les "Leve med kreft - Nasjonal kreftstrategi (2018-2020)