HELSENORGE

Ny fagprosedyre klar

Ny kunnskapsbasert fagprosedyre om handtering av spinal (intratekal)- og epiduralkateter til smertebehandling hos palliative pasientar er no tilgjengeleg. Det er utarbeida videoar til prosedyren. 

​Prosedyren omhandlar observasjoner av komplikasjonar og biverkander, stell og bruk av kateteret, samt planlegging av utreise for pasientgruppa. I tillegg er det eit observasjonsskjema for dokumentasjon og informasjon om biverknader, komplikasjoner og tiltak, samt plass for kontaktinformasjon 24/7. 

Prosedyren er supplert med seks korte filmar som er produsert med støtte frå fagutviklingsmidler frå Norsk sykepleierforbund. Prosedyren er utarbeida av ei tverrfagleg arbeidsgruppe fra Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haukeland universitetssjukehus.

Gå til prosedyren og filmane