Micrel mlh+

Micrel mlh+ brukest til subkutan behandling og stillest inn med ml per time. Nedanfor på sida finn du rutine og instruksjonsvideo for denne pumpa.