HELSENORGE

Markeringar av Verdsdagen for lindrande behandling 2020

Den internasjonale Verdsdagen for lindrande behandling vert markert fleire stader i Helseregion Vest

Haukeland universitetssjukehus, Bergen:

Representantar frå Kompetansesenter i lindrande behandling besøker aktuelle avdelingar og poliklinikkar 8. oktober. Dei har med informasjon om kva kompetansesenteret kan tilby, informasjon om nettverket, div brosjyrar og nyttige "verktøy".

Lenke til artikkel på Helse Bergens intranett/Innsiden (kun tilgjengeleg i helsenettet)

Haraldsplass Diakonale Sjukehus, Bergen

Representantar frå Sunniva avdeling og ressurssjukepleiarar i Nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling besøker aktuelle avdelingar og poliklinikkar 8. oktober. Dei har med informasjonsmateriell, div brosjyrar og nyttige "verktøy".


Førde sentralsjukehus, lokalsjukehusa på Eid og i Lærdal:
Verdsdagen for lindrande behandling vert markert onsdag 28 oktober på Førde sentralsjukehus, lokalsjukehusa på Eid og i Lærdal. Motto for markeringa i år er: "My Care, My Comfort."

Palliativt team besøker avdelingane på Førde sentralsjukehus. På Lærdal og Eid sjukehus vil ressurssjukepleiarane i kreftomsorg og lindrande behandling besøke Medisinsk avdeling og Infusjonspoliklinikken.

Lenke til artikkel på Helse Førdes intranett (Kun tilgjengeleg i helsenettet)

Stavanger:

Kronikk i Stavanger Aftenblad av lege og fagsjukepleiar ved Palliativt senter, Stavanger Universitetssjukehus


Lenke til nettsida for den internasjonale Verdsdagen

Logo_WHPCDay2020_engelsk versjon.png