Markeringar av Verdsdagen for lindrande behandling 2019

Den internasjonale Verdsdagen for lindrande behandling vert markert med ulike arrangement i Helseregion Vest

Haugesund: 

Markering av Verdensdagen for lindrende behandling. Et åpent møte for alle!  30. oktober, kl 18-20.30, Høgskulen på Vestlandet, Bjørnsonsgate 45, Haugesund

Foredrag ved Per Anders Nordengen. Musikalsk innslag ved Patrick Jørgensen som deler sin historie i tillegg til betydningsfulle sanger. "Fra godt til vondt, og vondt til verre, sammen blir det bedre".
Ellers blir det diktlesing og sang.


Førde:

"Fordi eg betyr noko" Temakafe 30. oktober, kl 18-20,  lokala til Origod, Øyrane 2, i Førde

Lege Helge Sårheim i Palliativt team, Helse Førde, snakkar om tema "Fordi eg betyr noko". Temakafeen er denne kvelden eit samarbeid mellom Kreftforeningen, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest og Helse Førde. Denne kvelden er open for alle.


Bergen:

Åpent folkemøte på Litteraturhuset i Bergen, 15. oktober 2019, kl 19.00

Nu siste reis meg forestår..

IMG_0038_seilbat.JPG

Døden er uunngåelig, men samtidig et ukjent farvann.

Hva er viktig for mennesker som skal dø, og for deres nærmeste?
Hvordan kan helsepersonell hjelpe pårørende når deres kjære skal legge ut på den siste reisen? Hva fungerer godt i helsetjenestens omsorg for døende, og hva kan forbedres?

I forbindelse med Verdensdagen for lindrende behandling 2019 presenterer forskere fra Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus resultater fra en ny, stor internasjonal studie om omsorg til døende og deres pårørende. Vi får høre en pårørendes erfaringer, og vi vil ta imot innspill fra de fremmøtte. Sammen vil vi drøfte hvordan vi kan gjøre den siste reisen og avskjeden så god som mulig.
Velkommen til en kveld med et livsviktig tema!


Stavanger:

Stand på Stangelandsenteret, Sola, 30. september.

Vi vil alle, før eller senere, møte personer med alvorlig og livstruende sykdom. Det kan være lett å bli utrygg og holde seg litt på avstand. Det er imidlertid viktig å vite at hver og en av oss kan være med å gjøre en forskjell for den som er syk og/eller deres nærmeste. Det kan være i form av praktisk hjelp (husarbeid, handling, transport, barnepass), opplevelser i hverdagen (tur, konsert, kino), avlastning, samtale og mye, mye annet. Små bidrag kan bety mye. Det viktigste er at vi våger å bry oss.

Palliativt senter besøker aktuelle avdelinger på SUS, 16. og 17. oktober.

De fleste avdelinger på SUS møter pasienter og pårørende med palliative behov. Pasientforløp i palliasjon er et verktøy som kan hjelpe avdelingene i dette arbeidet. Informasjon om pasientforløpet «med noe attåt» blir tema for markeringen.


Logo