Markeringar av Verdsdagen for lindrande behandling

Den internasjonale Verdsdagen for lindrande behandling vert markert med ulike arrangement i Helseregion Vest

Markering av verdsdagen for lindrande behandling
Stand i foajeen, Haukeland universitetssjukehus, 30. oktober 2018,
kl 11-13.
Representantar frå Fagråd for palliasjon og Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest vil vera til stades på standen.

Temakafè Haugesund - for deg som er berørt av kreft
Familiens utfordringer og behov ved alvorlig sykdom
Markering av Verdensdagen for lindrende behandling,
25. oktober 2018, i Haugesund

"Fordi eg betyr noko"
Markering av verdsdagen for lindrande behandling
Folkemøte på høgskulen i Sogndal, 18. oktober 2018

Invitasjonsplakat (pdfFølgetekst til invitasjonsplakaten (pdf)

I sort/hvitt - og fine farger. Om aksept av livet, med døden som reisefølge. Temakveld i Sola kulturhus, 2. oktober 2018

Invitasjonsplakat (pdf)      Følgetekst til invitasjonsplakaten (pdf)