HELSENORGE

Mangel på Stesolid og Valium (diazepam) injeksjonsvæske

Det har vore langvarige leveringsproblem på fleire diazepam-preparat, deriblant injeksjonsvæske. Dette varer ved, ny forventa levering av Stesolid er først midt i november 2021. 

Det har ikkje vore mogeleg å skaffe Stesolid injeksjon (emulsjon) sidan hausten 2020, men utanlandsk Valium injeksjon (oppløysing) har vore tilgjengeleg.
Det er no vanskeleg å skaffe utanlandske pakningar, og det er fare for at ein kan gå tom for diazepam injeksjon. Tilgang til Stesolid rektalvæske og til midazolam injeksjon er for tida god. Det blir arbeidd med å skaffe meir injeksjonsvæske frå utlandet før neste ordinere levering av Stesolid injeksjon. 

Klinikarar ved OUS ga i 2018 dette rådet, ved mangel på diazepam injeksjonsvæske:

Diazepam (Stesolid) kan i mange tilfeller erstattes av midazolam, men det krever litt mer erfaring og tilsyn enn diazepam. Midazolam og diazepam har noe ulik kinetikk og virkning; midazolam er mer potent, virker noe hurtigere og betydelig kortere enn diazepam. Midazolam gir kraftigere søvneffekt, kraftigere amnesi, kraftigere hemodynamisk påvirkning og muligens noe mer respirasjonsdepresjon. Diazepam gir mer spesifikk anxiolyse.

Eksempler på at diazepam foretrekkes fremfor midazolam kan være:
- Hos kardiovaskulært "skrøpelige" pasienter grunnet mindre effekt på hjerte og kar.
- Der man ikke ønsker at pasienten skal bli mer søvnig enn nødvendig, eks for anxiolyse i den postoperative situasjonen.
- Ved behov for anxiolyse over noe tid i situasjoner uten overvåking (eks sengepost).

Les meir om denne mangelen hos: 

Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten: 21 Uke 35 Valium (diazepam) injeksjon mangel viktig.pdf (oslo-universitetssykehus.no)