Mangel på Oxynorm 50 mg/ml injeksjonsvæske

Det er varsla mangel på Oxynorm 50 mg/ml injeksjonsvæske, apoteka er snart tomme og ny levering er forventa i slutten av februar.

​Statens legemiddelverk har varsla at det vil bli ein kortvarig mangel på Oxynorm 50 mg/ml injeksjonsvæske, årsaka skal vere større forbruk enn forventa. Oxynorm 10 mg/ml injeksjonsvæske er tilgjengeleg. Det same morfin injeksjonsvæske, også i høge konsentrasjonar.

Les om legemiddelmangel hos Legemiddelverket

Oppdatert liste over mangelsituasjonar (deriblant Oxynorm 50 mg/ml)