HELSENORGE

Månedens artikkel i tidsskriftet Palliative Medicine

Månedens artikkel er “Pilot testing of the first version of the European Association for Palliative Care basic dataset: A mixed methods study”