Lurer du på kva kommunar i Helse Vest som har fått tilskot til lindrande behandling og omsorg ved livets slutt 2018?

Nettsida er nå oppdatert.

​Sjå «Kommunale prosjekt» under «Palliative tiltak». Her vil du få oversikt over alle kommuner i Helseregion Vest som har fått tildeling, samt kontaktpersonar tilknytt desse prosjekta. Du finn òg informasjon om avslutta prosjekt i vår region.