HELSENORGE

Landskonferansen i palliasjon 2022

Den 17. landskonferansen i palliasjon vert arrangert 14.-16. september 2022,
i Molde. Arrangørar: Norsk forening for palliativ medisin og Norsk Palliativ Forening.

​Frist for innsending av abstrakt er 1. april.

Lenke til informasjonssida om abstrakt​
Lenke til landskonferansen