Landskonferansen i Palliasjon 2020

Landskonferansen i Palliasjon 2020 - Fullt og helt. 
Det er nå opna for påmelding.

​Landskonferansen i Palliasjon vert arrangert 9.-11. september 2020, i Oslo.

Preliminært program er klart. Frist for innsending av abstracts er 1. april 2020.

Link til landskonferansens nettside 

Link til landskonferansens Facebookside