Landskonferansen i Palliasjon 2020

Landskonferansen i Palliasjon 2020 - Fullt og helt. 
Det er nå opna for påmelding.

​Landskonferansen i Palliasjon vert arrangert 9.-11. september 2020, på Clarion Hotel The Hub, Oslo.

Preliminært program er klart.
Frist for innsending av abstracts er 1. april 2020.

Hovudføredragshaldarar er sentrale fagpersonar frå inn- og utland.
I tillegg vert det arrangert ti parallellsesjonar med stort fokus på praktisk palliasjon inklusive palliasjon til born. Det vert forventa opp mot 1000 deltakarar, så tidleg påmelding kan vere lurt.
Konferansen vert arrangert på Clarion Hotel The Hub, og det sosiale programmet inkluderer blant annet mottaking i Oslo Rådhus.

Velkommen til spennenande konferanse!

Pris:
Deltakar, medlem NPF/NFPM: Innan 1. mai: kr 4300. Etter 1. mai: kr 4800.
Deltakar, ikkje medlem: Innan 1. mai: kr 4900. Etter 1. mai: kr 5400

Link til landskonferansens nettside 

Link til landskonferansens Facebookside