Palliative fagdagar i Bergen

Palliative fagdagar er eit to dagars kurs i grunnleggande palliasjon, for tilsette i dei kommunale helse- og omsorgstenestene og i spesialisthelsetenesta. Fagdagane blir arrangert i samarbeid mellom Sunniva avdeling for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest.

​Det vert ikkje palliative fagdagar hausten 2021


Program dag 1:
08.30-15.00 (08.30-16.00 for leger)
• Kva er palliasjon?
• Kompetansesenter i lindrande behandling sine nettsider
• Diagnostikk, kartlegging og lindring av plagsame symptom
• Fysioterapi og palliasjon
• Pusteteamet
• For deltakande leger: Palliative kasuistikkar – refleksjon og diskusjon

Program dag 2:
08.30-15.00
• Når er pasienten døande?
• Kommunikasjon med alvorlig sjuke
• Ivaretaking av pårørande
• Barn og unge som pårørande
• Aktuelle støtteordningar og rettigheter
• Åndelige og eksistensielle behov

Førelesarar er lege, sjukepleier, fysioterapeut, prest, psykolog og sosionom tilknytt Sunniva avdeling og / eller kompetansesenteret

For tilsette i Helse Bergen vert det arrangert Grunnkurs i palliasjon. 
Det vert mulig med påmelding for eksterne på grunnkurset hausten 2021.

Sjå Læringsportalen for meir info og påmelding.

Fann du det du leita etter?