Palliative fagdagar i Bergen

Palliative fagdagar er eit to dagars kurs i grunnleggande palliasjon, for tilsette i dei kommunale helse- og omsorgstenestene og i spesialisthelsetenesta. Fagdagane blir arrangert i samarbeid mellom Sunniva senter for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest.

​Palliative fagdagar hausten 2018 vert 12. og 13. desember

Invitasjon, med link til påmelding via deltager.no  (pdf)Program vert lagt ut så snart det er klart

Palliative fagdagar våren 2018, 30. og 31. mai 2018

Invitasjon til palliative fagdagar våren 2018 (pdf)Program for fagdagane (pdf)

Presentasjonar:

Hva er palliasjon (pdf)

Samhandling (pdf)

Når er pasienten døende? (pdf)

Kommunikasjon med alvorlig syke (pdf)

Ivaretakelse av pårørende (pdf)

Barn som pårørende (pdf)

Utfordringer for pasient og pårørende. Hva kan sosionomen bidra med? (pdf)

Åndelige og eksistensielle behov (pdf)


For tilsette i Helse Bergen vert det arrangert Grunnkurs i palliasjon.

Neste kurs er 2.-3. oktober 2018
Sjå Læringsportalen for meir info og påmelding

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.