Palliative fagdagar i Bergen

Palliative fagdagar er eit to dagars kurs i grunnleggande palliasjon, for tilsette i dei kommunale helse- og omsorgstenestene og i spesialisthelsetenesta. Fagdagane blir arrangert i samarbeid mellom Sunniva avdeling for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest.

​Palliative fagdagar våren 2020
- datoar vert lagt ut så snart det er klart

For tilsette i Helse Bergen vert det arrangert Grunnkurs i palliasjon.

Sjå Læringsportalen for meir info og påmelding.

Fann du det du leita etter?