Palliative fagdagar i Bergen

Palliative fagdagar er eit to dagars kurs i grunnleggande palliasjon, for tilsette i dei kommunale helse- og omsorgstenestene og i spesialisthelsetenesta. Fagdagane blir arrangert i samarbeid mellom Sunniva avdeling for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest.

​Palliative fagdagar 4. og 5. desember 2019

Lenke til påmeldingsskjema i deltager.noInvitasjonsplakat  (pdf)

Program dag 1:

08.30-15.00 (08.30-16.00 for leger)
•  Kva er palliasjon?
•  Kompetansesenter i lindrande behandling sine nettsider
•  Diagnostikk, kartlegging og lindring av plagsame symptom
•  Fysioterapi og palliasjon
•  Pusteteamet
•  For deltakande leger: Palliative kasuistikkar – refleksjon og diskusjon

Program dag 2:

08.30-15.00
•  Når er pasienten døande?
•  Kommunikasjon med alvorlig sjuke
•  Ivaretaking av pårørande
•  Barn og unge som pårørande
•  Aktuelle støtteordningar og rettigheter
•  Åndelige og eksistensielle behov

Førelesarar er lege, sjukepleier, fysioterapeut, prest, psykolog og sosionom tilknytt Sunniva avdeling og / eller kompetansesenteret

Presentasjonar frå Palliative fagdagar 2. og 3. mai 2019:

Hva er palliasjon   (pdf)

Symptomlindring  (pdf)

Hva kan fysioterapeuten bidra med  (pdf)

Tungpust  (pdf)

Sosionomens arbeid  (pdf)

Åndelige og eksistensielle behov  (pdf)

Kommunikasjon (pdf)


For tilsette i Helse Bergen vert det arrangert Grunnkurs i palliasjon.

Sjå Læringsportalen for meir info og påmelding

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.