Palliative fagdagar i Bergen

Palliative fagdagar er eit to dagars kurs i grunnleggande palliasjon, for tilsette i dei kommunale helse- og omsorgstenestene og i spesialisthelsetenesta. Fagdagane blir arrangert i samarbeid mellom Sunniva avdeling for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest.

​Dato for Palliative fagdagar hausten 2019 vert lagt ut så snart det er klart

Presentasjonar frå Palliative fagdagar 2. og 3. mai 2019:

Hva er palliasjon   (pdf)

Symptomlindring  (pdf)

Hva kan fysioterapeuten bidra med  (pdf)

Tungpust  (pdf)

Sosionomens arbeid  (pdf)

Åndelige og eksistensielle behov  (pdf)

Kommunikasjon (pdf)


For tilsette i Helse Bergen vert det arrangert Grunnkurs i palliasjon.

Sjå Læringsportalen for meir info og påmelding

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.