Palliative fagdagar i Bergen

Palliative fagdagar er eit to dagars kurs i grunnleggande palliasjon, for tilsette i dei kommunale helse- og omsorgstenestene og i spesialisthelsetenesta. Fagdagane blir arrangert i samarbeid mellom Sunniva senter for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest.

​Palliative fagdagar våren 2019
2. og 3. mai

Invitasjon og program vert lagt ut så snart det er klart.

Påmeldingslink til vårens palliative fagdagar

Palliative fagdagar 12. og 13. desember 2018

Program for begge dagane (pdf)

Presentasjonar:

Når er pasienten døende (pdf)

Åndelige og eksistensielle behov (pdf)

Barn som pårørende (pdf)

Hva er palliasjon (pdf)

Hva kan fysioterapeuten hjelpe med (pdf)

Kommunikasjon (pdf)

Sosionomens arbeid (pdf)

Symptomlindring (pdf)

Ivaretagelse av pårørende (pdf)


For tilsette i Helse Bergen vert det arrangert Grunnkurs i palliasjon.

Sjå Læringsportalen for meir info og påmelding

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.