HELSENORGE

iLIVE: Live well, die well. A research program to support living until the end

 iLIVE er ein internasjonal multisenterstudie med deltakarar frå 13 land. I Noreg deltar to sjukehus og ein sjukeheim i prosjektet.

Målet med prosjektet er å bidra til betre behandling, pleie og omsorg til døyande: gjennom å utforske alvorlig sjuke og døyande pasientar sine, og deira pårørande sine bekymringar, forventningar og val. Det skal også utviklast og innførast eit opplæringsprogram for frivillige for å bistå pasientar på sjukehus i siste fase av livet.

​Prosjektleiar: Prof. Agnes van der Heide, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Nederland.

Prosjektleiing i Noreg: Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion vest

Prosjektperiode: 2019-2022


Link til prosjektet si nettside: https://www.iliveproject.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/iLiveProjectResearch/

Twitter: https://twitter.com/iLiveProject1

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/iliveproject