Helsedirektoratet med ny Pårørendeveileder

På Helsedirektoratet sine nettsider er det nå publisert ny rettleiar om pårørande i helse- og omsorgstenesta. Rettleiaren omfattar alle grupper av pårørande, uavhengig av diagnose, og inkluderer eldre, vaksne og barn som pårørande.