Helse- og omsorgsminister Bent Høie mottok NOU om palliasjon

Bent Høie mottok onsdag 20. desember "NOU 2017: 16 På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende" frå utvalgsleiar Stein Kaasa.

Utvalget hadde som mandat å vurdere dagens palliative tilbod og foreslå tiltak for å styrke tilbodet.

Les meir om "NOU 2017: 16 På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende"

Papirutgåve kan bestillast via nettsida Bestillingsløsning for offentlige publikasjoner: http://publikasjoner.dep.no/default.aspx