HELSENORGE

Grunnkurs i palliasjon, ledige plassar for digital deltaking

Grunnkurs i palliasjon er eit to-dagars tverrfagleg kurs i grunnleggande palliasjon, som vert arrangert to ganger årleg, vår og haust. Kurset retter seg mot samtlege faggrupper som jobber med denne pasientgruppa.

Kurset vert arrangert av Seksjon for smertebehandling og palliasjon, Palliativt team og Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest (KLB).

​Det er ledige plassar for digital deltaking på vårens kurs som er 4.-5. april. Påmeldingsfrist 30. mars. 

Meir informasjon om kurset og lenke til påmelding

Tilsette i Helse Bergen melder seg på kurset via Læringsportalen.

Datoar for haustens kurs er 26.-27. september.