Helsenorge

Fysioterapi til kreftpasientar

Ny rettleiar om fysioterapi til kreftpasientar

Meir informasjon finn du på nettsidene til Norsk Fysioterapeutforbund, Faggruppen for onkologi og lymfologi:

http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Onkologi-og-lymfologi


Rettleiaren er utarbeidd parallelt med Helsedirektoratet sin rettleiar Fysioterapi ved kreft.

Link til Helsedirektoratet for meir info:

https://helsedirektoratet.no/kreft/fysioterapi-ved-kreft