Helsenorge

Frikort for eigendelstak 2 vert automatisert og sjukdomslista for fysioterapi vert avvikla frå 1. januar 2017

Frå 1. januar får alle pasienter frikort for "eigendelstak 2" utan å søke om det. Det kjem automatisk i posten etter at eigendelstaket er nådd. Stortinget har vedtatt at sjukdomslista for fysioterapi skal avviklast frå same dato.

​Det betyr at palliative pasienter ikkje lenger slepp eigendel for fysioterapi, men eigendelstaket er satt lågare.

Link til Helsedirektoratet for meir info: https://helsedirektoratet.no/nyheter/frikort-for-egenandelstak-2-automatiseres-og-sykdomslista-for-fysioterapi-avvikles-fra-1-januar-2017