HELSENORGE

Er det verdt å fremja førehandssamtalar? (Is Advanced Care Planning worth advancing?)

Det første av årets rekke av spennande, gratis webinar i regi av International Collaborative for Best Care for the Dying Person vert arrangert 31. mars.