HELSENORGE

Endringar i finansiering av legemiddel

Frå nyttår er det store endringar i finansiering av legemiddel over blåreseptordninga, og bidragsordninga for legemiddel er avvikla.

​Endringane i blåreseptordninga er i stor grad knytte til nye legemiddel, der desse skal metodevurderast før dei kan takast i bruk. Det er også endringar i  individuell stønad på blå resept, for nye søknader. Pasientar med gyldige vedtak (frå tidlegare) kan framleis nytte desse.

Meir om endringane finn de her. Informasjon om refusjon på KLB sine nettsider vil bli oppdatert i løpet av kort tid.