Artikkel om behandlingsplanar i livets sluttfase

"Hvordan kan behandlingsplaner være til nytte den siste tiden av pasientens liv?" Artikkelen er publisert i siste utgave av Omsorg, Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, nr 2 - 2015.

​Artikkelen drøftar føresetnader for bruk av Liverpool Care Pathway, utfordringar i det daglege arbeidet med døyande pasientar og situasjonen for bruk av behandlingsplanar nasjonalt og internasjonalt.

Link til artikkelen Hvordan kan behandlingsplaner være til nytte den siste tiden av pasientens liv?   (pdf)