Årleg gjennomgang av medikamentskrin

Den årlege gjennomgangen av innhaldet i medikamentskrinet for symptomlindring i livets sluttfase for vaksne er nå fullført.

​Kvart år går lege og farmasøyt ved kompetansesenteret igjennom innhaldet i medikamentskrinet og vurderer det opp mot internasjonal litteratur. For endringar som er gjort sjå endringsloggen. Alle dokumenta er oppdaterte med ny utløpsdato.

Alle dokumenta som høyrer til medikamentskrinet, ligg på kompetansesenteret si nettside  Medikamentskrin til vaksne