3. utgåve av Palliasjon (nordisk lærebok) har nå kome

Lindring av symptom og tiltak retta mot psykisk, sosiale og eksistensielle problem er via brei plass.  Boka har fått 19 nye kapittel og alle tidlegare kapitlar er omarbeidd og oppdatert.