Psykoseforløp hos ungdom i alderen 12-25 år

Hensikten med studien er å kartlegge de to første årene av et psykoseforløp og hvordan psykoselidelsen påvirker ungdom i alderen 12-25 år.

BPRG Ungdomskohort (BPRG Ung) - Neuroinflammation in adolescents with psychosis (NAPP)

Nyere forskning tyder på at betennelsesfaktorer og økt aktivitet i immunforsvaret kan ha betydning ved psykoselidelse.

Denne observasjonsstudien skal skaffe økt kunnskap om psykoselidelser. Ungdom med psykose er en like uensartet gruppe som ungdommer flest, så fokus på individet er nødvendig. Målet med studien er å få mer innsikt i hvordan den enkeltes sykdomsutvikling arter seg, slik at vi kan tilpasse behandlingen individuelt.

Vi ønsker å undersøke hvordan psykoselidelsen påvirker ungdommenes selvbilde, aktivitet i skole og fritid - sosialt og fysisk - samt biologi - hjerneutvikling, hormonelle forhold, inflammasjonsstatus og annet. Vi ønsker også å kartlegge effekt og bivirkninger av bruk av psykoaktive legemidler.

Kven kan delta?

Deltakerne i studien er mellom 12 og 25 år, og har opplevd symptom på psykose.

Kva inneber studien

Studien innebærer blant annet:

 • spørsmål om sykehistorie og symptomer
 • blod- og urinprøver
 • nevropsykologiske tester
 • MR undersøkelse

Det vil også bli innhentet relevant informasjon fra journal og gjennom spørreskjema og intervju av foresatte eller andre personer som kjenner pasienten godt.

Studien er en oppfølgingsstudie og varer i 2 år. Den innebærer undersøkelser på ulike tidspunkt, ved inklusjon, og etter 3, 6, 12 og 24 måneder.

Utover blodprøvetaking, den tiden undersøkelsene tar og eventuell MR, innebærer ikke deltakelse noen ulempe. Hovedbehandler vil få informasjon om resultatene fra undersøkelsene.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder

Rune Andreas Kroken

Vil du delta?

Kontakt oss på telefon 481 33 300

E-post

Om kliniske studiar

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe dei aller sjukaste pasientane med kort tid igjen å leve. Desse pasientane kan få ei ny og grundig vurdering av behandlingsmoglegheitene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Kva er kliniske studiar?

  Kliniske studiar, eller utprøvande behandling, er studiar som blir utført på menneske for å undersøkje verknad av legemiddel eller andre behandlingsmetodar, men også for å undersøkje korleis medikament blir omdanna i kroppen og om biverknad...

 • Vilkår og rettar ved deltaking

  Deltar du i ein klinisk studie, har du blant anna rett til å trekkje deg, få innsyn i kva opplysningar som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringar i studien.

 • Kliniske studier under Covid-19 pandemien

  Det åpnes opp for vurdering av nye kliniske studier ved Haukeland universitetssjukehus. Det kan likevel ved noen avdelinger være mindre aktivitet enn i en normalsituasjon.

Fann du det du leita etter?