HELSENORGE

Psoriasis: Effekt av silderognekstrakt i behandling

Studien skal undersøke hvor god effekt Silderognekstrakt Psorax35 har i behandlingen av pasienter med mild til moderat Psoriasis vulgaris, og hvorvidt det kan bedre livskvaliteten for pasientene.

Om studien

Studien vil undersøke effekt av silderognekstrakt Psorax35 i behandling av psoriasis.

Hvem kan delta?

Studien er ferdigrekruttert.

Inklusjonskriterier

 • Kvinner og menn over 18 år med diagnose mild til moderat psoriasis vulgaris i minst 6 mnd før screening visitt med psoriasis and severity index (PASI) < 10.
 • Kvinner i produktiv alder må ha en negativ graviditetstest ved screening visitt.

Ekslusjonskriterier

 • Graviditet 
 • Initiering av et medikament som er kjent for å forårsake eller forverre psoriasis
 • Har mottatt et IMP- eller investigational device innen 28 dager før randomisering
 • Alkohol- og narkotikamisbruk eller andre forhold som forbindes med dårlig overholdelse
 • Malabsorption disorder
 • Planlagt sykehusinnleggelse i løpet av studien
 • Alvorlige sjukdomar og infeksjonar
 • Kjent eller mistenkt sensitivitet eller allergiske reaksjon til IMP eller til produktets tilsetningsstoffer.
 • Tilstedeværelse av annen alvorlig medisinsk eller psykisk lidelse som vil påvirke evnen til å delta i studien eller som kan påføre deltaker økt risiko
 • Planlagt tur til utlandet til et solfylt feriested med soleksponering
 • Systemisk anti psoriasisbehandling
 • Immunsupressiv - immunodulerende behandling kjent for å påvirke psoriasis
 • UV-behandling og retur fra et solfylt feriested som involverer aktiv soling de siste 4-6 ukene

Hva innebærer studien?

Studien skal undersøke produktets effekt og virkningsmekanisme på psoriasis og følgesykdommer gjennom en 32 ukers studie der korttidseffekt vil bli vurdert etter 24 uker etterfulgt av en oppfølgingsperiode på 8 uker.

Deltakerne er 52 personer med mild til moderat psoriasis vulgaris, 26 i utprøvingsgruppen og 26 i placebogruppen.

Studien gjennomføres ved Haukeland universitetssjukehus. Prosjektets totale tidsramme er fra 01.09.2017-01.09.2022.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til studien?

Kontakt oss per e-post - psorax35@helse-bergen.no

Fant du det du lette etter?
Organisasjonsnummer: NO 999 999 999