Fedmekirurgi - symptomer og plager etter operasjon

Prosjektet «Fedmekirurgi på Vestlandet» (2010) er en 5 års oppfølgingsstudie av fedmeopererte pasienter på Voss og Haugesund sjukehus. Primære endepunkt for studien er vektreduksjon og egenrapportert livskvalitet.

Symptomer og plager fra mage og tarm og deres innvirkning på helserelatert livskvalitet etter fedmekirurgi.

Overvektsoperasjoner gir ofte varierende postoperative plager fra mage og tarm. Man kan forvente at sleeve-operasjon vil kunne gi mer plager fra øvre del av mage-tarmkanalen, f.eks. sure oppstøt på grunn av høyt trykk i magesekkresten. Fedmeoperasjon med omkobling av tarm gir mer plager fra nedre del av tarmsystemet, med diare og malabsorbsjon. Dette ønsker vi å undersøke gjennom validert spørresekjema (Roma II-kriterier). Rekrutteringsfasene og det meste av innsamlingsfasen er gjennomført.

Kven kan delta?

Inklusjonskriterier

 • Åpent for menn og kvinner
 • Alder 18-60 år

 • Pasienter med sykelig overvekt som er søkt inn til overvektskirurgi

 • Underskrevet samtykke-erklæring

Eksklusjonskriterier

 • Pasienter som blir gravid i oppfølgingsperioden vil gå ut av studien, men data som er samlet inn i oppfølgningen frem til graviditeten, vil fortsatt være med.  De vil med andre ord bli behandlet som «lost to follow-up».

 • Pasienter ønsker ikke lenger å delta. Pasienten ekskluderes fra studien.

Kva inneber studien

Studien ble gjennomført ved Voss sjukehus, Haukeland universitetssjukehus og Haugesund sjukehus.

Studien var åpen for inklusjon i perioden fra 01.08.2011 - 31.12.2013, med ett års "follow-up" til medio 2015, og analyse og publikasjon i 2016.

 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder

Bjørn Gunnar Nedrebø

Har du spørsmål om studien?

Ta kontakt med Hans Jørgen Nielsen på e-post - hans.jorgen.nielsen@helse-bergen.no


Om kliniske studiar

 • Kva er kliniske studiar?

  Kliniske studiar, eller utprøvande behandling, er studiar som blir utført på menneske for å undersøkje verknad av legemiddel eller andre behandlingsmetodar, men også for å undersøkje korleis medikament blir omdanna i kroppen og om biverknad...

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe dei aller sjukaste pasientane med kort tid igjen å leve. Desse pasientane kan få ei ny og grundig vurdering av behandlingsmoglegheitene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettar ved deltaking

  Deltar du i ein klinisk studie, har du blant anna rett til å trekkje deg, få innsyn i kva opplysningar som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringar i studien.

Fann du det du leita etter?