HELSENORGE

Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

Ekspertpanelet skal hjelpe dei aller sjukaste pasientane med kort tid igjen å leve. Desse pasientane kan få ei ny og grundig vurdering av behandlingsmoglegheitene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.


Når pasientar og pårørande får beskjed om at det ikkje er meir behandling å gi, kjenner mange på usikkerheit, og det er naturleg å leite etter andre moglegheiter for behandling.

Norske legespesialistar er generelt godt oppdaterte på behandling og kliniske studiar, men dersom det er usikkert om det er behandlingar eller studiar som kan passe for deg, kan det være aktuelt med ein vurdering frå Ekspertpanelet.

Ekspertpanelet består av kreftspesialister, og har også knytta til seg ekspertise på andre fagområder. Panelet vil på førespurnad frå deg og din behandlande sjukehuslege kunne gi ei ny fagleg vurdering og ein tryggleik for at all aktuell behandling er blitt gitt eller vurdert. Nokre gongar vil panelet gi konkrete råd om ytterlegare behandling eller deltaking i kliniske studiar. Ekspertpanelet kan også bidra til at pasientar unngår å bruke tid og pengar på behandling som ikkje er nyttig eller potensielt skadeleg.


Fann du det du leita etter?