4-dagers klinikker

Det er kun klinikker som har fått opplæring og er godkjent av Klinikk for 4-dagers behandling i Helse Bergen som kan tilby behandling i 4-dagers formatet.

Dersom du får tilbud om 4-dagers behandling for OCD eller andre lidelser på klinikker som ikke står på denne lista, anbefaler vi deg som pasient å etterspørre om klinikken er godkjent, og å be om dokumentasjon på resultatet. På denne nettsiden vil du finne en oppdatert liste over team som er opplært / godkjent. Er du usikker er det fint om du tar kontakt med OCD-teamet i Helse Bergen på telefon 55 95 60 60.

I forbindelse med Changing Mental Health Care er vi stolte av å kunne informere om at følgende 4-dagers team er godkjent; 
I oppbyggingsfasen tar teamene imot pasienter fra sine primære opptaksområder.

 

Følgende klinikker er per i dag godkjent for behandling av tvangslidelser hos barn:


Følgende klinikker er under oppbygging i 4-dagers formatet:


Vaksne: 


  • VPP Hammerfest, VPP Alta, Lofoten DPS; Leknes & Svolvær, Vestre Viken, Innlandet Gjøvik, Søndre Oslo DPS, Solli DPS, A-hus (DPS Nedre Romerike), DPS Nedre Telemark, VOP Tromsø, .

Barn:


  • BUP Innlandet Gjøvik, Molde BUP, Bærum BUP-Vestre Viken, Haugesund BUP, St. Olav BUP, A-hus BUP, Førde BUP.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.