4-dagers formatet, B4DT

Gerd Kvale og Bjarne Hansen har innen rammene av OCD-teamet i Helse Bergen utviklet en konsentrert eksponeringsbehandling som i løpet av 4 dager hjelper mer enn 90% av pasientene med alvorlig angstlidelser og tvangslidelse (Obsessive Compulsive Disorder, OCD).

Gruppebilde med Bent Høie. Foto
Helseminister Bent Høie besøker OCD-teamet i Bergen mai 2015.

B4DT bygger på kjente behandlingsprinsipper, men der behandlingen tidligere ble delt opp i 45 minutters sesjoner og spredd over flere måneder, gis B4DT i løpet av fire påfølgende dager i grupper på tre til seks pasienter av like mange behandlere. Tilnærmingen gir rom for skreddersydd og terapeutassistert behandling, samtidig som pasientene drar nytte av å jobbe sammen med andre som går gjennom samme endringsprosess. Før oppstart er pasientene grundig forberedt og klare til fire fulle dager for å jobbe med endringen. Pasientene er svært fornøyd med tilnærmingen og det er praktisk talt ikke frafall. I Norge har så langt over 1.200 personer fått behandlingen på de om lag 30 klinikkene som enten har fått eller er under opplæring for å ta B4DT i bruk.


Noe av det viktigste i 4-dagers formatet er at pasientene får slik terapeutassistert eksponering i sitt hjemmemiljø, og vi jobber derfor sterkt med å bygge opp team som tilbyr behandlingen over heile landet. Behandlingen kombinerer de beste elementene fra individuell behandling med den drahjelp en får ved å jobbe side ved side med andre som går gjennom den samme snuoperasjonen. Se video for mer informasjon.

 

Les mer fra brukere og behandlere

Hyperrask angstbehandling får 111 millioner kroner, NRK 25.10.2018
Gerd Kvale og Bjarne Hansen mottok i 2015 Norsk Psykologiforbunds «Nyvinningspris» for tilnærmingenHverdagen var fylt med tvangstanker. Så fikk Stine (15) tilbud om en firedagers kur - artikkel i A-magasinet i Bergens Tidende 16.03.17 (Abonnement)"Bli kvitt angsten på fire dager". Artikkel i Bergens Tidende, Innsikt. 21.09.2014
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.