4-dagars klinikkar

Det er kun klinikkar som har fått opplæring og er godkjent av 4-dagars teamet i Helse Bergen som kan tilby behandling i 4-dagars formatet.

Dersom du får tilbad om 4-dagars behandling for OCD eller andre lidingar på klinikkar som ikkje står på denne lista, anbefaler vi deg som pasient å etterspørje om klinikken er godkjend, og å be om dokumentasjon på resultatet. På denne nettsida vil du finne ei oppdatert liste over team som er opplært / godkjent. Er du usikker er det fint om du tar kontakt med OCD-teamet i Helse Bergen på telefon 55 95 60 60.

​I samband med Changing Mental Health Care er vi stolte av å kunne informere om at vi har godkjente 4-dagars team på følgjande stader; 


I oppbyggingsfasen tar teama imot pasientar frå sine primære opptaksområde.

 

Følgande klinikk er per i dag godkjent for behandling av tvangslidingar hos barn:

Følgande klinikkar er under oppbygging i 4-dagars formatet:


Vaksne: 


  • VPP Hammerfest, VPP Alta, Lofoten DPS; Leknes & Svolvær, Stord DPS, Førde DPS-dag, DPS Vestfold, Vestre Viken, Innlandet Gjøvik, Søndre Oslo DPS, Solli DPS.

Barn:


  • Stavanger BUPA, Førde BUP, BUP Innlandet Gjøvik, Bærum BUP-Vestre Viken.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.