Utvekslingsmoglegheiter

Haukeland har fleire partnarsjukehus rundt om i verda. Om du ønskjer å delta i slikt arbeid, får du tilbod om støtte slik at det kan bli gjennomført på ein tilfredsstillande måte.

​Avdeling for internasjonalt samarbeid har fleire prosjekt rundt om i verda. I 2016 har avdelinga ansvar for omlag 20 prosjekt, hovudsakleg i Afrika. Rundt 25 tilsette frå Haukeland vil til ei kvar tid vere ute i eitt av prosjekta.

 
Partnarsjukehusa er lokaliserte i Etiopia, Malawi, Tanzania og på Zanzibar. Eit barnesjukehus i Nepal er også samarbeidspartnar.

 
Avdelinga legg spesiell vekt på å delta i arbeid innan sjukehusets ​medisinske kjernefunksjonar og som også kan omfatte medisinsk teknikk og organisering av medisinske tenester.