Somatikk

Her finn du oversikt over dei avdelingane innan somatikk som søker sommarvikarar for 2017.

Sommarjobb på Augeavdelingahttps://helse-bergen.no/jobb-og-utdanning/sommarjobb-pa-sjukehuset/sommarjobb-pa-augeavdelingaSommarjobb på AugeavdelingaAugeavdelinga er ei spesialavdeling som behandlar og greier ut sjukdom og skade i alle delar av auget. Sommarvikariat vil gi deg verdifull arbeidserfaring som sjukepleiar. Her må du både arbeide sjølvstendig og være ein god teamarbeidar. 06.11.2016 23:00:00
Sommarjobb på Barne- og ungdomsklinikkenhttps://helse-bergen.no/jobb-og-utdanning/sommarjobb-pa-sjukehuset/somatikk/sommarjobb-pa-barne-og-ungdomsklinikkenSommarjobb på Barne- og ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikken er Noregs nest største barneavdeling. Årleg blir om lag 4000 pasientar i alderen 0-15 år innlagde her. Vi søker etter sjukepleiarar som er interesserte i barn, er fleksible og gode på basal sjukepleie.09.11.2016 09:58:45
Sommarjobb på Hjarteavdelingahttps://helse-bergen.no/jobb-og-utdanning/sommarjobb-pa-sjukehuset/sommarjobb-pa-hjarteavdelingaSommarjobb på HjarteavdelingaAll medisinsk og kirurgisk behandling av hjartesjukdommar er samla på Hjarteavdelinga. Her finn du eit spennande arbeidsmiljø innan akutt hjartemedisin, med eit tilsnitt av mange andre komplekse diagnosar. 09.11.2016 10:07:00
Sommarjobb på Kirurgisk klinikkhttps://helse-bergen.no/jobb-og-utdanning/sommarjobb-pa-sjukehuset/somatikk/sommarjobb-pa-kirurgisk-klinikkSommarjobb på Kirurgisk klinikkKirurgisk klinikk har fem avdelingar. Alle avdelingane har som hovudoppgåve å diagnostisere og behandle kirurgisk. Vi treng sommarvikarar til dei fire sengepostane våre. Hos oss er det gode moglegheiter for å forlenge vikariatet for dei rette kandidatane.07.11.2016 23:00:00
Sommarjobb på Kreftavdelingahttps://helse-bergen.no/jobb-og-utdanning/sommarjobb-pa-sjukehuset/somatikk/sommarjobb-pa-kreftavdelingaSommarjobb på KreftavdelingaAvdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk er Vestlandets regionale kreftavdeling. Vi har ansvaret for dei fleste former for avansert ikkje-kirurgisk kreftbehandling i Helse Vest RHF (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane). Hos oss ha...09.11.2016 10:17:07
Sommarjobb på Kvinneklinikkenhttps://helse-bergen.no/jobb-og-utdanning/sommarjobb-pa-sjukehuset/somatikk/sommarjobb-pa-kvinneklinikkenSommarjobb på KvinneklinikkenVed Kvinneklinikken er det Gynekologisk avdeling som treng sommarvikarar. Vi har eit breitt tilbod til kvinner med ulike gynekologiske sjukdommar. Her blir du del av eit godt arbeidsmiljø med kjekke kollegaer.07.11.2016 23:00:00
Sommarjobb på Lungeavdelingahttps://helse-bergen.no/jobb-og-utdanning/sommarjobb-pa-sjukehuset/somatikk/sommarjobb-pa-lungeavdelingaSommarjobb på LungeavdelingaAvdelinga er blant dei største lungemedisinske einingane i landet og er leiande innan pasientbehandling, utdanning og forsking i lungemedisin. Vi tilbyr diagnostikk, behandling, rehabilitering og førebygging av sjukdommar i respirasjonsorgana.07.11.2016 23:00:00
Sommarjobb på Medisinsk avdelinghttps://helse-bergen.no/jobb-og-utdanning/sommarjobb-pa-sjukehuset/somatikk/sommarjobb-pa-medisinsk-avdelingSommarjobb på Medisinsk avdelingMedisinsk avdeling har ansvar for utgreiing og behandling av pasientar med indremedisinsk sjukdom, særleg blodsjukdommar, hormonsjukdommar, fordøyingssjukdommar, infeksjonssjukdommar og nyresjukdommar. 07.11.2016 23:00:00
Sommarjobb på Mottaksklinikkenhttps://helse-bergen.no/jobb-og-utdanning/sommarjobb-pa-sjukehuset/somatikk/sommarjobb-pa-mottaksklinikkenSommarjobb på MottaksklinikkenMottaksklinikken har fire einingar; Akuttmottak, Korttidsposten med Diagnostisk Senter og Utgreiingsmottak 1. Akuttposten er lokalisert på Bergen Helsehus, dei andre tre er lokaliserte i sentralblokka på sjukehuset. Vi treng sommarvikarar t...08.11.2016 23:00:00
Sommarjobb på Nevroklinikkenhttps://helse-bergen.no/jobb-og-utdanning/sommarjobb-pa-sjukehuset/somatikk/sommarjobb-pa-nevroklinikkenSommarjobb på NevroklinikkenVed Nevroklinikken greier vi ut og behandlar pasientar med sjukdomar i hjerne, ryggmerg, nervar og musklatur. Vi treng sommarvikarar til fleire av sengepostane våre.08.11.2016 23:00:00
Sommarjobb på Ortopedisk avdelinghttps://helse-bergen.no/jobb-og-utdanning/sommarjobb-pa-sjukehuset/somatikk/sommarjobb-pa-ortopedisk-avdelingSommarjobb på Ortopedisk avdelingVed Ortopedisk avdeling behandlar vi pasientar med sjukdommar og skadar i muskel- og skjelettsystemet. 08.11.2016 23:00:00
Sommarjobb på Voss sjukehushttps://helse-bergen.no/jobb-og-utdanning/sommarjobb-pa-sjukehuset/sommarjobb-pa-voss-sjukehusSommarjobb på Voss sjukehusVoss sjukehus er eit lokalsjukehus for om lag 30.000 innbyggarar i indre Hordaland. I tillegg kjem det pasientar frå Bergen og kommunar i indre Sogn. Vi treng sommarvikarar til både medisinsk og kirurgisk sengepost og til Akuttmottak/legevakt.08.11.2016 23:00:00
Sommarjobb på Øyre-nase-halsavdelingahttps://helse-bergen.no/jobb-og-utdanning/sommarjobb-pa-sjukehuset/somatikk/sommarjobb-pa-oyre-nase-halsavdelingaSommarjobb på Øyre-nase-halsavdelingaØyre-nase-halsavdelinga behandlar pasientar med sjukdommar, skadar og anomaliar innan øyre-, nase- og halsregionen. Vi treng sommarvikarar til sengeposten Kjeve/øyre-nase-hals. 08.11.2016 23:00:00