Sommarjobb på sjukehuset

Kvart år har vi ledig faste stillingar og sommarvikariat innan mange fagområder på Haukeland universitetssjukehus. Frå desember søker vi nye dyktige og engasjerte kollegaer som er klare for jobb på ein viktig arbeidsplass.

Denne sida vert oppdatert med stillingsutlysingar, orientering om søknadsprosess og informasjon om dei ulike einingane.

Kvifor søke seg til Helse Bergen?

  • Dei tilsette er den viktigaste ressursen vår. Haukeland universitetssjukehus har om lag 12.000 tilsette som kvar dag har som mål å gje best mogleg beh​​andling og pleie til pasientane våre. Vi arbeider for å knyte til oss dei beste fagfolka og vil legge til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste. ​​​
  • Bli ein av oss. Sommartenesta er ein god start. 85 prosent av våre sommarvikarar er i jobb også etter sommaren.
  • Du vil bli gitt god felles opplæring, og kan nytte deg av dei velferdstilboda vi har ved Haukeland universitetssjukehus. På nettsidene våre om jobb og utdanning finn du meir informasjon. 

Sommarjobb 2017 from Haukeland University Hospital on Vimeo.