tilsett. ute. foto

Sommarjobb på sjukehuset

Kvart år har vi ledig faste stillingar og sommarvikariat innan mange fagområder på Haukeland universitetssjukehus. Frå desember søker vi nye dyktige og engasjerte kollegaer som er klare for jobb på ein viktig arbeidsplass.

Utlyste stillingar:  

Utgått søknadsfrist

 • Traineesjukepleiarar: søknadsfrist utgått 
 • Legevikarer/medisinstudentar: søknadsfrist utgått
 • Studentstillingar: 4. desember
 • Radiograf nukleærmedisin
 • Pleieassistentar
 • Radiografar på Radiologisk avdeling
 • Helsefagarbeidarar
 • Merkantile/helsesekretærer
 • Hospitaldrift
 

Sjå fleire sommarutlysningar i somatikk, psykisk helse og andre avdelingar.
Sidene vert oppdatert med stillingsutlysingar etter kvart som dei er klare. 

Kvifor søke seg til Helse Bergen?

 • Dei tilsette er den viktigaste ressursen vår. Haukeland universitetssjukehus har om lag 12.000 tilsette som kvar dag har som mål å gje best mogleg beh​​andling og pleie til pasientane våre. Vi arbeider for å knyte til oss dei beste fagfolka og vil legge til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste. ​​​
 • Bli ein av oss. Sommartenesta er ein god start. 85 prosent av våre sommarvikarar er i jobb også etter sommaren.
 • Du vil bli gitt god felles opplæring, og kan nytte deg av dei velferdstilboda vi har ved Haukeland universitetssjukehus. På nettsidene våre om jobb og utdanning finn du meir informasjon. 

Desse treng sommarvikarar

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.