Sommarjobb på sjukehuset

Frå slutten av juni 2017 har vi ledig faste stillingar og sommarvikariat innan mange fagområder på Haukeland universitetssjukehus. Vi søker nye dyktige og engasjerte kollegaer som er klare for jobb på ein viktig arbeidsplass.

For vernepleiarar har vi ledige stillingar innan Avdeling for Rusmedisin og einingar innanfor Divisjon psykisk helsevern. Som sjukepleiar kan du søke på alle avdelingar. På denne sida kan du lese meir om avdelingane som søker nye kollegaer. Skriv gjerne i søknad om du søkjer fast jobb eller sommarjobb, når du kan jobbe, og kor du ønskjer å jobbe. Håper vi sjåast i sommar!

Søk sommarjobb

Her finn du lenker til dei ulike stillingane som vert lyst ut

Korleis søke

Alle som søker jobb må registrere sin CV og søknad via vår jobbportal.

Søkeord i jobbportalen: sommar.

Kvifor søke?

  • Dei tilsette er den viktigaste ressursen vår. Haukeland universitetssjukehus har om lag 12.000 tilsette som kvar dag har som mål å gje best mogleg beh​​andling og pleie til pasientane våre. Vi arbeider for å knyte til oss dei beste fagfolka og vil legge til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste. ​​​
  • Bli ein av oss. Sommartenesta er ein god start. 85 prosent av våre sommarvikarar er i jobb også etter sommaren.
  • Du vil bli gitt god felles opplæring, og kan nytte deg av dei velferdstilboda vi har ved Haukeland universitetssjukehus. På nettsidene våre om jobb og utdanning finn du meir informasjon. 

Sommarjobb 2017 from Haukeland University Hospital on Vimeo.