Lærlingar i helsearbeidarfaget

Helsefagarbeidarutdanninga er eit lærefag der hovudløpet er to år i vidaregåande skule og der etter to år med opplæring i bedrift. I læretida skal teoretisk kunnskap i størst mogleg grad skje knytt til praktiske oppgåver. 

Som lærling har du krav på opplæring og rettleiing i læretida. Du får utbetalt løn og skal difor bidra med verdiskaping på arbeidsplassen.

Lærling tilsett i kommune med samarbeidsavtale (samarbeidslærling)


Helse Bergen har samarbeidsavtale med 8 kommunar (Bergen, Voss, Vaksdal, Kvam, Fusa, Os, Askøy, Fjell) om gjennomføring av deler av læretida i Helse Bergen.

Alle lærlingane skal ha første del av læretida i kommunehelsetenesta og ha pleieerfaring. For dei lærlingane som får tildelt læreplass i helseføretaket, skal denne gjennomførast innanfor dei siste 12 månadene av læretida. 

Tilbod om læretid i Helse Bergen varierer mellom ti, fem og tre månader.

Den opplæringsboka du brukar i kommunen skal du og bruke i læretida ved sjukehuset.

Lærling tilsett i Helse Bergen

Du vert midlertidig tilsett som lærling med høve for fast tilsetjing etter bestått fagprøve.


​​

Kontaktinformasjon

Lærlingkoordinator
Merete Hefte
E-post: Merete.Hefte@Helse-Bergen.no


Relevant informasjon


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.