Helsenorge

Tildeling av midlar til kombinerte stillingar innan dei helse- og sosialfaglege profesjonane 2019-2021

Samarbeidsmidlane mellom sjukehusa (HUS og HDS) og høgskulane (HVL og VID) er tildelt til kombinerte prosjektstillingar for perioden 2019-2021. Det kom inn 10 søknader og 14 stillingar ble tildelt midlar.

​Søknadene ble vurdert av Utdanningsrådet og av Samarbeidsmøtet ut frå de føringar og kriterier som var gitt. Følgjande søkarar ble tildelt midlar til kombinerte stillingar for perioden 2019-2021:

Tildeling av midlar
Prosjektnr.Kandidater​Prof​esjonInstitusjonProsjekttittel
02_19Christoph BegallSykepleierHUSKreftavdelingen som læringsarena for sykepleiestudenter, praksisveiledere, kontaktsykepleiere og lærer
Elisabeth Grov BeislandSykepleierHVL
03_19Malene JoensenFysioterapeutHUSGruppebasert poliklinisk aktivitet for barn med bevegelsesutfordringer
Karin BergFysioterapeutHVL
04_19John WriggelsworthErgoterapeutHUSBrobygging mellom skole og praksis gjennom implementering av læringssituasjoner i alle tre studieår
Inta Tove Gundersen TaranrødErgoterapeutHVL
05_19Cecilie Skare KjønesRadiografHUSRadiografi i praksis
Kari Merethe Henriksen FredheimRadiografHVL
07_19Pål Inge Gjerde SæbøSykepleierHDSPraksisstudier i Bemanningssenteret på Haraldsplass diakonale sykehus
Steffen Alexander SlettevollSykepleierVID
08_19Rebecca BreisteinBioingeniørHUSFelles ansvar for profesjonsutveksling i bioingeniørutdanningen: HVL og HB
Elisabeth ErsværBioingeniørHVL
09_19Vibeke IrgensSykepleierHUSUtvikling av poliklinikk og dagenhet som fullverdige praksisplasser
Marianne Giske HolvikSykepleierVID


HUS; Haukeland universitetssjukehus, HDS; Haraldsplass sjukehus, HVL; Høgskulen på Vestlandet; VID Vitenskapelig Høgskole


I tillegg ble det som en strategisk tildeling bevilget midler til et sykepleierprosjekt i samarbeid mellom HUS, HVL og VID: «Simuleringstrening for studenter i psykiatripraksis» hvor Thomas Nag fra divisjon psykisk helsevern ved HUS er prosjektleder. Prosjektet skal bidra til at samtlige tredje års sykepleierstudenter tilbys en halv dag med simuleringstrening i løpet av sin psykiatripraksis.

Fann du det du leita etter?