Fagskole

For Haukeland universitetssjukehus (HUS) er det viktig med kompetansebygging hos ansatte og at de fagutdanninger som tilbys har god kvalitet.

​Ved Hus samarbeider vi primært med Fagskolen i Hordaland.

Helsefag

Haukeland universitetssjukehus har samarbeid og avtaler om praksis med Fagskolen i Hordaland.
For fagutdanning innan barsel- og barnepleie samarbeidar vi i hovudsak med Fagskolen Rogaland. Dei studentanen som får tilbod om praksisplass må vera i praksis både i Bergen og ved Voss sjukehus.
Alle praksisplassar i fagutdanninga blir planlagt og tildelt via skulane i et samarbeid med sjukehuset.

 


Fann du det du leita etter?