Utdanning

Utdanning av helsepersonell er ei av sjukehusets hovudoppgåver. Vi tilbyr kvart år praksisplassar/klinisk undervisning til om lag 2000 studentar frå høgskular og universitet.

tre damer ser i en brosjyre.foto
​​​​​​​​​​​​Målet vårt er å vere ein aktiv og attraktiv aktør i utdanning av helsepersonell i alle kategoriar og derfor tilbyr vi praksisplassar/ kliniske studiar av høg kvalitet. Dei som skal ha praksis på våre avdelingar, får opplæring og rettleiing tilpassa deira fagområde.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Utanlandske studentar og hospit​antar har også moglegheit til å søkje om praksis/klinisk undervisning ved Haukeland universitetssjukehus.

 

Studentar

Praktisk informasjon til studentar som skal i praksis Obligatorisk​e kurs

Lærlingar

Ambulanselærlingar Lærling i helsefagarbeidet
Fann du det du leita etter?