Sommarjobb på Øyane DPS

Øyane DPS er lokalsjukehus innan psykisk helse for vaksne (over 18 år), som bur i kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden. Hovudoppgåvene våre er vurdering, diagnostisering, behandling og rehabilitering for menneske med ulike psykiske lidingar, inkludert rusproblem. Vi treng sommarvikarar på seksjon rehabilitering døgn.

 
​Meir om Øyane DPSSøk sommarjobb Sommarjobb hovudside

Seksjon rehabilitering døgn er ein open seksjon med fokus på rehabilitering av pasientar med psykoseproblematikk. Seksjonen har 6 sengeplassar og 2 treningshyblar. Vi vil ha fokus på relasjonsbehandling i kombinasjon med målretta miljøterapi. Fysisk aktivitet vil være ein viktig del av rehabiliteringa. Personalet må kunne delta aktivt saman med pasientane på dei ulike fysiske aktivitetane. 

Vi har 14 årsverk fordelt på 25 stillinger. På helg har vi assistenter tilsett, ellers består personalgruppa av sjukepleiere og vernepleiere. Det er 3 delt turnus med egne nattevakter. 

Vi samarbeider tett med behandlarane våre som er tilsett i rehabiliteringspoliklinikken, og dei følger opp sine pasienter også når dei er innlagt hos oss.

Sommervikar hos oss

Vi treng ca. 8 vikarer for å dekke bemanning for dag, kveld og natt. Alle vikarer jobber med fast tilsette fagpersoner, og får ein til to dagar med opplæring ved oppstart. Dei vil og få kontinuerlig oppfølging og veiledning av fagperson medan dei jobber her.

Arbeidet består i å veilede og støtte pasientene i deira daglige gjeremål. Dette inneber å tilrettelegge for at dei kan gjennomføre vanlige aktiviteter i dagliglivet som personlig hygiene, tillaging av måltid og opprettholde fysisk aktivitet.

Vår seksjon har eit aktivt og inkluderende arbeidsmiljø med tilsette i ulik alder og kjønn. Det er stor fagkompetanse og seksjonen vil være eit godt læringsmiljø for studenter og andre som er interessert i psykisk helsearbeid.

Sommervikarer vil måtte regne med å jobbe enten 2.kvar eller 3.kvar helg. Vi ynskjer å tilby ferievikarer arbeid slik at dei enten jobber dag/kveld eller natt.

Vi prøver å tilrettelegge for spesielle ynskjer.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.