Sommarjobb i divisjon psykisk helsevern

Her finn du oversikt over dei avdelingane innan psykisk helsevern som søker sommarvikarar for 2018.

kronstad dps. inngangsparti. foto
 

Sommarjobb på Avdeling for spesialisert psykosebehandlinghttps://helse-bergen.no/jobb-hos-oss/sommarjobb-pa-sjukehuset/sommarjobb-pa-avdeling-for-spesialisert-psykosebehandlingSommarjobb på Avdeling for spesialisert psykosebehandlingAvdeling spesialisert psykosebehandling (ASP) tilbyr utgreiing, behandling og pleie av pasientar med psykose i ulike faser. 09.11.2016 20:23:23
Sommarjobb på Bjørgvin DPShttps://helse-bergen.no/jobb-hos-oss/sommarjobb-pa-sjukehuset/sommarjobb-i-divisjon-psykisk-helsevern/sommarjobb-pa-bjorgvin-dpsSommarjobb på Bjørgvin DPSBjørgvin DPS er lokalsjukehus innan psykisk helse for vaksne (over 18 år), som bur i bydelane Arna og Åsane i Bergen kommune og i kommunane Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Gulen og Radøy. Hovudoppgåvene våre...09.11.2016 14:31:50
Sommarjobb på Klinikk for sikkerheitspsykiatrihttps://helse-bergen.no/jobb-hos-oss/sommarjobb-pa-sjukehuset/sommarjobb-i-divisjon-psykisk-helsevern/sommarjobb-pa-klinikk-for-sikkerheitspsykiatriSommarjobb på Klinikk for sikkerheitspsykiatriKlinikk sikkerheitspsykiatri er ein psykiatrisk spesialklinikk for personar med alvorleg sinnsliding og betydeleg risiko for valdeleg atferd overfor andre, eventuelt med kompliserande tilleggsproblem som alvorleg personlegdomsforstyrring og...09.11.2016 20:10:12
Sommarjobb på Konstad DPShttps://helse-bergen.no/jobb-hos-oss/sommarjobb-pa-sjukehuset/sommarjobb-i-divisjon-psykisk-helsevern/sommarjobb-pa-konstad-dpsSommarjobb på Konstad DPSKronstad distriktspsykiatriske senter (DPS) er eit lokalsjukehus innan psykisk helsevern for vaksne. Vi yt spesialisthelsetenester til befolkninga i bydelane Bergenhus, Årstad og Ytrebygda i Bergen kommune. Vi skal bidra til at menneske med...08.11.2016 23:00:00
Sommarjobb på Psykiatrisk akuttmottakhttps://helse-bergen.no/jobb-hos-oss/sommarjobb-pa-sjukehuset/sommarjobb-i-divisjon-psykisk-helsevern/sommarjobb-pa-psykiatrisk-akuttmottakSommarjobb på Psykiatrisk akuttmottakPsykiatrisk akuttmottak består av ei mottakseining og 2 sengepostar, og er lokalisert ved Sandviken sjukehus. Psykiatrisk akuttmottak (PAM) gir akutt psykiatrisk hjelp til personar over 18 år. Tilbodet i PAM består av akutt allmennpsykiatri...08.11.2016 23:00:00
Sommarjobb på Seksjon for alderspsykiatrihttps://helse-bergen.no/jobb-hos-oss/sommarjobb-pa-sjukehuset/sommarjobb-i-divisjon-psykisk-helsevern/sommarjobb-pa-seksjon-for-alderspsykiatriSommarjobb på Seksjon for alderspsykiatriSeksjon for alderspsykiatri har 9 døgnplassar og gjer eit spesialisert helsetilbod til menneske med psykiske lidingar som debuterer etter fylte 65 år. Vi har også poliklinikk og eit ambulant team. 09.11.2016 14:20:54
Sommarjobb på avdeling for stemningslidingarhttps://helse-bergen.no/jobb-hos-oss/sommarjobb-pa-sjukehuset/sommarjobb-pa-avdeling-for-stemningslidingarSommarjobb på avdeling for stemningslidingarAvdeling for stemningslidingar står for utgreiing, diagnostisering, behandling og pleie til pasientar med stemningslidingar. 09.11.2016 20:27:39
Sommarjobb på Øyane DPShttps://helse-bergen.no/jobb-hos-oss/sommarjobb-pa-sjukehuset/sommarjobb-i-divisjon-psykisk-helsevern/sommarjobb-pa-oyane-dpsSommarjobb på Øyane DPSØyane DPS er lokalsjukehus innan psykisk helse for vaksne (over 18 år), som bur i kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden. Hovudoppgåvene våre er vurdering, diagnostisering, behandling og rehabilitering for menneske med ulike psykiske lidi...09.11.2016 20:02:32

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.