HELSENORGE
tilsett. ute. foto

Sommarjobb på sjukehuset

Kvart år har vi ledig faste stillingar og sommarvikariat innan mange fagområder på Haukeland universitetssjukehus. Frå november kvart år søker vi nye dyktige og engasjerte kollegaer som er klare for jobb på ein viktig arbeidsplass.

Stillingane vert utlyst fortløpande 

Kvifor søke seg til Helse Bergen?

  • Dei tilsette er den viktigaste ressursen vår. Haukeland universitetssjukehus har om lag 13.000 tilsette som kvar dag har som mål å gje best mogleg beh​​andling og pleie til pasientane våre. Vi arbeider for å knyte til oss dei beste fagfolka og vil legge til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste. ​​​

  • Bli ein av oss. Sommartenesta er ein god start. 85 prosent av våre sommarvikarar er i jobb også etter sommaren.

  • Du vil bli gitt god felles opplæring, og kan nytte deg av dei velferdstilboda vi har ved Haukeland universitetssjukehus. På nettsidene våre jobb hos oss finn du meir informasjon. 
Fann du det du leita etter?