Koronavirus

Oppdatert 20. september: Informasjon om testing for covid-19 av ansatte

Ansatte i Helse Bergen skal som hovedregel bruke kommunale testtilbud. I prekære situasjoner (eks. bemanning, smittesporing) kan nærmeste leder bestille testing i Akuttmottak. 
Det er fortsatt ca 4 timers svartid på disse testene. Det er mulig med 1 times svartid dersom det er helt kritisk for driften. 

 

testtelt

Gjennomgått infeksjon eller vaksine er ingen garanti mot covid-19. Derfor må også vaksinerte følge de smittevernrådene som til enhver tid gjelder og teste seg dersom man får symptomer som kan passe med covid-19.

Er det uklarheter om ansatte skal testes kan du lese mer om kriterier for ​testing på FHI sine sider.​

Bedriftshelsetjenesten kan evt kontaktes av leder for avklaring hvis behov. BHT er tilgjengelig på hverdager mellom 9-15. 

Det er fremdeles slik at de som tar en test på grunn av symptom skal holde seg hjemme til svar på testen er klart. 

I noen tilfeller kan det være aktuelt å få tatt test i Helse Bergen. 
Akuttmottak kan bistå med prøvetaking i prekære situasjoner dersom testen ikke kan tas på egen avdeling. 

NB!! 
Prøvetakingen i akuttmottak av ansatte vil foregå mellom kl. 07-10 hver dag. 
Etter dette tidspunktet må prøvetaking skje via kommunen sitt testtilbud, eller på egen avdeling. 
Ansatte skal ikke ringe akuttmottak selv for slik testing, dette skal gå via leder.
Leder skal kontakte akuttmottak for å avtale slik testing på forhånd. 
Testene tatt i akuttmottak vil ha svartid på rundt 4 timer. 

Når det gjelder svar på prøver tatt i kommunen vil det ikke være anledning til å ringe til laboratoriet for å få prioritert sin prøve i køen. Kommunen har sagt at prøver tatt tidlig på dagen vil gå fortere enn prøver tatt på kveldstid. 
 

Testing i akuttmottak: 

Avtales med Robert Nekkøy på tlf. 55977926 på hverdager. 
Avtales med vaktleder i akuttmottak på tlf. 55977930 på kveld og i helg.