Prøvetakingstilbud for egne ansatte

Koronavirus

Her får du informasjon om når tilsette skal testast for covid-19. 
Teksten vart endra 30. juni.

testtelt
 


Sjå FHIs side om testkriterier

Kva gjer eg dersom eg får luftvegssymptom?

Alle tilsette som får symptom på akutt luftvegsinfeksjon, skal halde seg heime til dei er symptomfri.

Folkehelseinstituttet anbefala at alle med symptom på covid-19 testas raskast mogleg.

Dette inkludera alle med nyoppstått luftvegsinfeksjon eller andre symptom som lege mistenka skuldast covid-19. Covid-19 har ofte følgande symptom; feber, hoste, tungpustetheit, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sjukdomsfølelse.

  • Om symptoma oppstår på jobb, skal du gå heim. Om mogleg bør du teste deg før du går heim.
  • Er du heime når symptoma oppstår kan du sjølv bestille time til prøvetaking.
  • Er du i tvil kontakt leiaren din eller send e-post til: provetaking-bht@helse-bergen.no

Etter testing pga at du har luftvegssymptom, må du halde deg heime til du har motteke svaret på testen. Om testen er negativ, kan du returnere til jobb når du føler deg frisk att.

Kva tilsette kan testast og korleis går du fram for å få time til prøvetaking?

Her kan du bestille time til prøvetaking sjølv 
Alle tilsette med luftvegsymptom som kan være covid-19 (symptom på covid-19), og tilsette som er definert som «andre nærkontakter» kan testast.

Du kan sjølv bestille time via denne lenka.

Se EK-rutine for prøvetaking

Vi testar for å:

  • spore opp smittekjelde og avgrense spreiing
  • diagnostisere sjukdom
  • av omsyn til personellbehov
  • å følge opp nærkontaktar som ikkje skal i karantene

Å teste seg er derfor viktig for tilsette som har:

  • vore på jobb med symptom
  • vore eksponert for person med covid-19 og blitt definert som nærkontakterbehov for å avklare om luftvegsymptom skuldast covid-19
  • eller anna sjukdom (ved utfordring med bemanning, og då evt. fritak frå karantenereglar)

FHI ønsker testing av alle som har symptom som kan være covid-19 der det er mogleg ut frå kapasiteten. Det kan også være aktuelt å teste enkelte grupper av asymptomatiske.

Nærkontaktar som ikkje skal i karantene, testast. Ved avgrensa kapasitet vil tilsette i pasientnært arbeid, og evt tilsette i barnehagane til sjukehuset bli prioriterte framfor andre tilsette.

Åpningstider sommer 2020:

Mandag – fredag: kl. 08.30 – 09.30
Stengt lørdag og søndag

Det er viktig at du møter til avtalt tid så vi unngår opphoping av menneske med mistenkt smitte.

Ansatte kan ikke booke time senere enn kl. 9.15. Ansatte som møter uanmeldt, kan risikere å ikke få gjennomført test.

Prøvetakinga skjer i parkeringshuset ved Haukeland hotell («sjukehushotellet»). Dersom du kjem med bil tar vi prøven medan du sit i bilen.

Oppdatert flytskjema frå FHI Her er prøvetakinga

Kontaktinformasjon

Har du problem med utfylling av skjema, ikkje kan møte til avtalt time eller har spørsmål om testresultatet ditt kan du kontakte prøvemottaket på

Testresultat

Fra 2. juli kan du selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. 
https://tjenester.helsenorge.no/

Les meir på Folkehelseinstituttets nettsiderDei med positivt svar vil bli kontakta av Bedriftslege.

Du skal ikkje ringe til laboratoriet sjølv, det er ikkje kapasitet til å svare på slike telefonar.

Kva skjer ved negativ prøve?

Du skal halde deg heime til symptomfrihet.

Kva skjer ved positiv prøve?

Om testen tatt av deg viser at du er smitta av koronavirus, vil du få beskjed om dette frå Bedriftslege. Du må straks melde frå til din leder som vil sette i gang smittesporing dersom det er nødvendig.

Du skal være i hjemmeisolering og følge Folkehelseinstituttets råd.
Kontakt primærhelsetjenesten/fastlegen for nødvendig oppfølging av deg i sjukdomsperioden.

Vi følger anbefalingane frå FHI i forhold til når tilsette kan vende tilbake til jobb (oppheving av isolering, FHI) etter gjennomgått covid-19.

Testkriterier for koronavirus