Koronavirus

Prøvetakingstilbud for egne ansatte

Her får du informasjon om når tilsette skal testast for covid-19. 
Opningstidene for prøvetaking vart utvida 2. september. 

testtelt


Sjå FHIs side om testkriterier

Kva gjer eg dersom eg får luftvegssymptom?

Alle tilsette som får symptom på akutt luftvegsinfeksjon, skal halde seg heime og gå tilbake på jobb etter negativ test når allmentilstanden er god.

Folkehelseinstituttet anbefala at alle med akutt luftvegsinfeksjon eller andre symptom på covid-19 testas raskast mogleg.

Covid-19 har ofte følgande symptom; feber, hoste, tungpustetheit, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sjukdomsfølelse.

  • Om symptoma oppstår på jobb, skal du gå heim. Om mogleg bør du teste deg før du går heim.
  • Er du heime når symptoma oppstår kan du sjølv bestille time til prøvetaking.
  • Er du i tvil kontakt leiaren din eller send e-post til: provetaking-bht@helse-bergen.no

Etter testing pga. at du har luftvegssymptom, må du halde deg heime til du har motteke svaret på testen. Om testen er negativ, kan du returnere til jobb når allmentilstanden er god. 

Kva tilsette kan testast og korleis går du fram for å få time til prøvetaking?

Her kan du bestille time til prøvetaking sjølv 

Alle tilsette med akutt luftvegsinfeksjon og andre symptom som kan være covid-19 (symptom på covid-19).

Test for Covid-19 før ansatte gjeninntrer/inntrer i jobb etter opphold i utlandet, som begynner på jobb etter 23. juli:

• Ansatte, inklusive nyansatte og vikarer, som i løpet av de siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule" områder), skal teste seg for SARS-CoV-2.
Testen skal være negativ før du kan gå på jobb igjen.
Den ansatte bør informere arbeidsgiveren før de skal gjeninntre/tiltre i jobb.

• Som hovedregel skal ingen tilsette gå på jobb før negativt prøvesvar foreligger. Dersom leder likevel vurderer det som nødvendig, kan friske ansatte gå på jobb med munnbind inntil testresultat er klart. Hjemmekontor kan benyttes der det er aktuelt.

Prøvetaking etter utenlandsreise:
• Ansatt skal snarest mulig selv bestille time for prøvetaking slik at testresultat om mulig foreligger før den ansatte begynner i jobb igjen. Bestilling av time skjer her
 
• Det er kun et svært begrenset antall prøver som kan rekvireres som ØH. Skal en prøve prioriteres, må dette avklares med leder og andre alternativer som bruk av munnbind, bytte av vakt eller bruk av hjemmekontor må være vurdert. Er det etter drøfting slik at ØH-prøve fortsatt vurderes som nødvendig, må dette gis beskjed om når man tar testen.

Se informasjon FHI 12.8.2020

Vi testar for å:

  • diagnostisere sjukdom
  • spore opp smittekjelde og avgrense spreiing
  • følge opp tilsette som er pålagt testing av andre smittevernhensyn


Å teste seg er derfor viktig for tilsette som har:

• har hatt symptomer på covid-19 mens de har vært på jobb i Helse Bergen sine lokaler
• har behov for å avklare om symptomer skyldes covid-19 eller annen sykdom (utfordring med bemanning, og evt. fritak fra karanteneregler)

I utgangspunktet er det ikke nødvendig å teste asymptomatiske nærkontakter i karantene. Det kan i noen tilfeller og i samråd med BHT/smittevern være aktuelt å teste asymptomatiske nærkontakter i karantene én gang mellom dag 5 og 7 dersom dette kan fremskynde smittesporing.

Nasjonale helsemyndigheter (Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet) tilrår testing av alle personer som har symptom på covid-19 så lenge det er kapasitet til det.

Det kan også være aktuelt å teste enkelte grupper av asymptomatiske personer. Ved begrensing i kapasiteten for testing, skal tilsatte i pasientnært arbeid eller i sykehuset sine barnehager bli prioriterte foran andre tilsette. Foretaksledelsen vil løpande vurdera behov for auka prøvetakingskapasitet for tilsette i Helse Bergen.

Åpningstider fra 2. september:
Mandag – fredag:  0900-1130 og 1230-1500​
Stengt lørdag og søndag

Det er viktig at du møter til avtalt tid så vi unngår opphoping av menneske med mistenkt smitte.

Ansatte som møter uanmeldt, kan risikere å ikke få gjennomført test.

Prøvetakinga skjer i parkeringshuset ved Haukeland hotell («sjukehushotellet»). Dersom du kjem med bil tar vi prøven medan du sit i bilen.

Oppdatert flytskjema for covid-19 testing ved symptom

Her er prøvetakinga

Kontaktinformasjon

Har du problem med utfylling av skjema, ikkje kan møte til avtalt time eller har spørsmål om testresultatet ditt kan du kontakte prøvemottaket på

Testresultat

Fra 2. juli kan du selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. 
https://tjenester.helsenorge.no/

helsenorge.no pørvesvar

Les meir på Folkehelseinstituttets nettsiderDei med positivt svar vil bli kontakta av Bedriftslege.

Du skal ikkje ringe til laboratoriet sjølv, det er ikkje kapasitet til å svare på slike telefonar.

Kva skjer ved negativ prøve?

Har du luftvegssymptom skal du halde deg heime til allmenntilstanden er god. 

• Har du kommet fra "gule land" skal du vente med å komme tilbake til jobb til negativt prøvesvar foreligger, med mindre annet er avtalt med leder.

Kva skjer ved positiv prøve?

Om testen tatt av deg viser at du er smitta av koronavirus, vil du få beskjed om dette frå Bedriftslege. Du må straks melde frå til din leder som vil sette i gang smittesporing dersom det er nødvendig.

Du skal være i hjemmeisolering og følge Folkehelseinstituttets råd.
Kontakt primærhelsetjenesten/fastlegen for nødvendig oppfølging av deg i sjukdomsperioden.

Vi følger anbefalingane frå FHI i forhold til når tilsette kan vende tilbake til jobb (oppheving av isolering, FHI) etter gjennomgått covid-19.

Testkriterier for koronavirus