Koronavirus - rutiner for ansatte i Helse Bergen

Koronavirus

Helse Bergen følger rådene fra Folkehelseinstituttet og ber alle ansatte som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst.

Rutinen gjelder også for våre studenter.

Årsaken til at dette nå er hovedregelen, er utviklingen de siste dagene, med et økt antall smittede. Hensikten er å redusere risikoen for smitte til pasienter og ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgstjenesten er spesielt sårbar for smitteutbrudd som kan ramme utsatte pasientgrupper.

Rådet har tilbakevirkende kraft for reisende som har kommet hjem etter 17. februar 2020. De vil bli oppdatert etter hvert som smittesituasjonen endres.


Folkehelseinstituttet sine sider om koronaviruset

Rådene gjelder alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten i hele landet.

Både ansatte i helse- og omsorgstjenesten og andre reisende som utvikler luftveissymptomer i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst, skal isolere seg hjemme og kontakte fastlegen på telefon. Hvis man ikke får kontakt med fastlegen, skal man ringe legevakt på telefon 116117.

Symptomer på covid-19 er feber, hoste, pustebesvær eller andre luftveissymptomer.

  • Oppdatert oversikt over områder med vedvarende spredning

På grunn av utviklingen globalt, vil utbruddsområdene kunne bli endret på kort varsel.