HELSENORGE

Psyken

Vi har alle forskjellige måter vi møter verden, og vi har alle forskjellige erfaringer. Det er derfor uendelig mange grunner til at vi kan ha en psykisk plage. Hensikten med Psyken er å kunne jobbe med å redusere psykiske plager her og nå, og for å hindre at vi gjentar mønster som fører oss tilbake til de samme vanskene. 

Psyken

Psyken er laget for deg som opplever psykiske plager, og ønsker å lære hvordan du kan mestre plagene dine. Psyken består av 5 moduler. Første steg endring er en generell modul som vi anbefaler deg å starte med. Du velger så hvilken modul du ønsker å jobbe videre med.  


Psyken - første steg endring.PNG

Første steg ​endring.pdf

Psyken - Neste steg følelser.PNG

Neste steg følelser​.pdf

Psyken - neste steg tanker.PNG

Neste steg tanker.pdf


Psyken - neste steg kroppen.PNG

Neste steg kroppen.pdf

Psyken - neste steg handling.PNG

Neste steg handling.pdf

Innholdet er skrevet for å være nyttig for de fleste vanlige psykiske plager. Her er noen eksempler:

  • Du synes det er vanskelig å komme i gang endringer, og holde på dem
  • Du sliter med plagsomme tanker, og vil lære hvordan du kan forholde seg til tanker på en nyttig måte
  • Du synes det er vanskelig med følelser, og vil lære hvordan du kan håndtere og forholde deg til følelsene dine
  • Du opplever kroppslige plager, og vil lære hvordan psykiske plager påvirker kroppen,  og hvordan du kan forholde deg til kroppslige plager som smerte og sykdom.
  • ​Du synes det er vanskelig å gjøre de aktivitetene du ønsker, og vil lære hvordan du kan overkomme hindre for å bygge mening og få nye erfaringer. 

Hvem passer ikke Psyken for?

Psyken er laget for å være nyttig for alle, men om du opplever alvorlige psykiske lidelser, selvmordstanker, traumer eller store vansker med relasjonene dine, anbefaler vi at du tar kontakt med fastlegen din.​

Hvem har laget Psyken?

Mestringsprogrammet Psyken er laget gjennom et samarbeid mellom personer med pasienterfaring, psykologer, ledere ved distriktpsykiatriske senter og ansatte ved Helse Bergen med kompetanse innen digitalisering. 

Arbeidet med mestringsprogrammet ble påbegynt i 2019, og tok utgangspunkt i en digital behandling utviklet av Martin Kraepelin ved det Karolinska Institutet i Stockholm. Innholdet har siden blitt videreutviklet i to prosjekter. Forfattere og hovedutviklere av programmet er psykologspesialist Reidar Næval og psykolog Marthe Brurok Myklebost ved eMeistring på Bjørgvin DPS.

Om du har spørsmål om innholdet, innspill til forbedringer eller lignende, kan du kontakte oss på epost:

Kontakt oss på:


Hvem kan bruke innholdet?

Alt innhold er laget for å deles. Om du jobber med dine egne plager, anbefaler vi faktisk at du deler innholdet med viktige personer i livet ditt. Slik kan dere kan snakke sammen om prosjektet ditt, og forstå hverandre bedre. 

Du kan også dele innholdet med psykologen din, eller andre hjelpere du har i livet ditt. 
Om du er psykolog eller annet helsepersonell, kan du også bruke psyken fritt i ditt arbeid. 

Begrensninger i bruk

​Psy​​​ken kan ikke brukes kommersielt uten tillatelse fra hovedutviklerne. Om du ønsker å forske på deler av innholdet, ber vi deg ta kontakt på epost:

Hjelp deg selv - tidligere versjon

Hjelp deg selv består av 4 moduler som baserer seg på kognitiv atferdsterapi. Modulene er laget for vanlige psykiske vansker. Første steg er en generell modul som vi anbefaler deg å starte med. Du velger så hvilken modul du ønsker å jobbe videre med.  Selvhjelp v.3.png

Første steg (PDF)

Atferd 2.0.png 

Neste steg - Atferd (PDF)

Tanker.png

Neste steg - Tanker (PDF)

Følelser ny versjon 2.0.png

Neste steg - Følelser (PDF)
Fann du det du leita etter?