HELSENORGE

Tips til pårørande

Tips til pårørande

  • Ver organisert
  • Sov godt, et godt
  • Pust
  • Vurder ei hjelpegruppe
  • Ein dag om gongen
  • Ta vare på deg sjølv
  • Bruk nettverk
  • Vit kor du kan gå
  • Spør ein profesjonell

Tipsa stammar frå pårørande til kreftsjuke ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center i USA.

Les meir om dei pårørandes gode råd og tips til andre pårørande ved kreftsjukdom