HELSENORGE

Fotnoten: Kommunikasjon

Fotnoten er Kreftavdelingas magasin for kreftpasientar. I bolken om kommunikasjon finn du artiklar om temaet, eksempelvis mellom helsepersonell og pasient. Dette er også eit felt Helse Bergen generelt prioriterer og vil nok kunne vere interessant for pårørande og.

Fann du det du leita etter?