Fotnoten: Kommunikasjon

Fotnoten er Kreftavdelingas magasin for pasientar og pårørande. Her finn du artiklar om kommunikasjon, eksempelvis mellom helsepersonell og pasient. Dette er også eit felt Helse Bergen generelt prioriterer.

Siste om kommunikasjon i Fotnoten