Fotnoten: Kommunikasjon

Fotnoten er Kreftavdelingas magasin for kreftpasientar. I bolken om kommunikasjon finn du artiklar om temaet, eksempelvis mellom helsepersonell og pasient. Dette er også eit felt Helse Bergen generelt prioriterer og vil nok kunne vere interessant for pårørande og.

Siste om kommunikasjon i Fotnoten

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.