HELSENORGE

Meir pengar til kreftforsking

money money

Frå Helse Vest si faglege rapportering om forskningsmiddel og aktivitet på Vestlandet:

2016 

«Helsekategoriene kreft, psykisk helse og nevrologi er fortsatt de største kategoriene mht. disponible midler, og i 2016 disponerte disse prosjektene kr. 108,4 millioner av tilgjengelige forskningsmidler (227,5 mill.). Kreft er største kategori for andre år på rad.»

Delt inn etter prosjekt som oppgir at dei har inkludert pasientar i studiane, så er kreft i toppen også der, nest etter psykisk helse. 

2015

«Prosjekter i helsekategoriene kreft, psykisk helse og nevrologi disponerer kr. 104,2 millioner av tilgjengelige forskningsmidler 2015, dvs. nesten halvparten av midlene. Forskjellen fra årsrapporteringen for 2014 er at Cancer er største kategori, og at forskjellen til de to neste på listen er blitt større.» Dei to er mental helse og nevrologi og det finst 18 andre kategoriar.

Meir om forskingsprosjekt og finansiering


Av redaktør Lilly Vinje

lilly.vinje@helse-bergen.no